کتابخانه

کتابخانه‌ی تخصصی ادبیات کودک و نوجوان نخستین کتابخانه‌ی دانشگاهی کشور در زمینه‌ی ادبیات کودک و نوجوان است که بنا به پیشنهاد مرکز مطالعات و تصویب معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز تاسیس شده است. این کتابخانه در طبقه‌ی سوم کتابخانه‌ی مرکزی واقع در پردیس ارم قرار دارد و خدمات خود را در ساعت‌های کاری کتابخانه ارائه می‌کند. دسترسی به مشخصات کتاب‌های ثبت شده از طریق موتور جست‌و‌جوی کتابخانه‌ی مرکزی امکان‌پذیر است.