منابع معتبر

منابع معتبر برای پژوهش در نقد و نظریه‌ی ادبیات کودک

The CLCD Company: The Children's Literature Comprehensive Database

The Children's Literature Web Guide 

Children's Literature - Resources for Teachers

Electronic Communication Resource

Vandergrift's Children's Literature Page

فهرستی جامع از مهمترین منابع شایسته‌ی مطالعه در زمینه‌ی نقد و نظریه‌ی ادبیات کودک را در این منزلگاه می‌توانید ببینید. این فهرست را پروفسور پیتر هانت تنظیم کرده است:

School of English Literature, Language, & Linguistics

فهرست جامع دیگر از آن پری نودلمن است. این فهرست را با این عنوان ببینید:

Bibliography of Children's Literature Criticism

برخی مقاله‌ها، خلاصه‌ی مقاله‌ها و خلاصه‌ی کتاب‌های مفید برای دانشجویان و پژوهشگران ادبیات کودک 

 

دانشگاه‌ها و مراکزی که دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری ادبیات کودک دارند