درباره مرکز

مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز موسسه‌ای علمی- پژوهشی است که زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز اداره می‌شود. این مرکز در سال 1384 تاسیس گردیده است. 

 

اهداف مرکز

از آن‌جا که رشد کیفی آثار منتشر شده در قلمروی ادبیات کودک وابسته به رشد کیفی نقد (چه نزد خود آفریننده‌ی اثر و چه نزد منتقد اثر) است، و نیز از آن‌جا که رشد نقد بر مبنای نظریه، شدنی است و تولید نظریه نیز بدون تکیه برپژوهشهایروشمند به انجام نمی‌رسد،‌ مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز در همان حال که می‌کوشد با انجام پژوهش­های بنیادین در حیطه‌ی ادبیات کودک و نیز با کمک به انجام اینگونه پژوهش­ها به امر پژوهش و به تبع آن به نظریه و نقد ادبیات کودک گسترش و ژرفا بخشد، در پی تحقق امر دانشگاهی شدن این ادبیات نیز هست. تصور مرکز آن است که بی چنین رویدادی تحقق روشمند شدن پژوهش در قلمرو مورد بحث نا­ممکن است.

وظایف مرکز
مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز در جهت تحقق هدف یاد شده انجام وظایف زیر را برای خود ضروری دیده است:
  •  راه‌اندازی دوره‌ی کارشناسی ارشد ادبیات کودک در دانشگاه‌های کشور

  • انتشار مجله‌ی علمی-پژوهشی در قلمروی ادبیات کودک

  • تالیف و ترجمه‌ی آثار مطرح در زمینه‌ی نقد و نظریه‌ی ادبیات کودک 

  • راه‌اندازی کتابخانه‌ی تخصصی ادبیات کودک در دانشگاه شیراز، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی،‌ مرکز اسناد و مدارک، آرشیو عکس،‌ فیلم، اسلاید،‌ نرم افزار و تجهیزات رایانه‌ای مناسب 

  • تدوین و ارائه‌ی طرح‌های پژوهشی بنیادین و کاربردی در زمینه‌ی ادبیات کودک و جلب حمایت سازمان‌ها، موسسات و نهادهای ملی و بین‌المللی در انجام این طرح‌‌ها

  • اجرای همایش‌ها و کنفرانس‌ها برای به روز کردن اطلاعات و یافته‌های پژوهشی در نظریه‌ی ادبیات کودک در عرصه‌های ملی و بین‌المللی در جهت هماهنگ کردن یافته‌ها و معرفت‌های مختلف (ادبیات،‌ روان‌شناسی،‌ تعلیم و تربیت،‌ زبان‌شناسی،‌ جامعه‌شناسی و ...) برای رسیدن به درکی ژرف از ادبیات کودک 

  • برگزاری جشنواره‌ی دو سالانه‌ی پژوهش و نیز گزینش و معرفی پژوهش‌های برتر

  • تلاش در جهت ارائه‌ی درس "ادبیات کودک" در دوره‌ی کارشناسی بخش‌های ادبیات فارسی و ادبیات انگلیسی در کلیه‌ی دانشگاه‌های کشور

  • تشویق دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به جهت‌دهی پایان‌نامه‌های خویش به سوی ادبیات کودک و کمک به ایشان در تنظیم طرح تحقیق و اجرای پژوهش

  • برقراری ارتباط و مبادله‌ی تجارب با سازمان‌های مشابه در عرصه‌های ملی و بین‌المللی