جشنواره‌ها

یکی دیگر از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده‌ی مرکز برگزاری جشنواره‌ی پژوهش در قلمرو پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها و مقاله‌های منتشر شده در زمینه‌ی ادبیات کودک است.

جشنواره‌ی ششم:

برای دیدن فراخوان جشنواره‌ی ششم اینجا را کلیک کنید.

جشنواره‎ی پنجم:

برای دیدن فراخوان جشنواره‌ی پنجم اینجا را کلیک کنید.

جشنواره‎ی کتابهای تصویری‎داستانی بازنگاری (بازنویسی و بازآفرینی) بررسی آثار 1357 تا 1390، 17 و 18 اردیبهشت ماه 1397 در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد. (پوستر جشنواره) (لیست نامزدها) (کارت دعوت جشنواره) (برنامه جشنواره و هم‎اندیشی)

جشنواره‎ی چهارم:

برای دیدن گزارش چهارمین جشنواره‌ی پژوهش اینجا را کلیک کنید.

جشنواره‎ی کتابهای تصویری‎داستانی تألیفی بررسی آثار 1357 تا 1390، 21 و 22 اردیبهشت ماه 1395 در دانشگاه شیراز برگزار شد. (گزارش جشنواره را ببینید) (عکسهای جلسه‎های داوری)

جشنواره‎ی سوم:

برای دیدن فراخوان جشنواره‌ی سوم، فراخوان همایش پنجم را ببینید. 

جشنواره‌ی دوم:

جشنواره‌ی دوم مرکز مطالعات ادبیات کودک نیز به بررسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری در زمینه‌ی ادبیات کودک اختصاص یافت و همزمان با برگزاری همایش چهارم به انتخاب برترین‌ها در این قلمرو دست زد. در پاسخ به  فراخوان جشنواره‌ی دوم 20 پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد و 2 رساله‌ی دکتری به دفتر جشنواره رسید که هیئت داوران از میان پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، 3 پایان‌نامه را شایسته‌ی احراز مقام‌های نخست تا سوم دانست. اما از رساله‌های دکتری هیچ اثری را به عنوان برگزیده انتخاب نکرد. (فهرست پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دریافت شده و آثار برگزیده)

جشنواره‌ی اول:

همزمان با سومین همایش ادبیات کودک در اردیبهشت ماه 1390 نخستین جشنواره‌ی پژوهش مرکز مطالعات نیز برگزار شد. این جشنواره به معرفی پایان‌نامه‌های برگزیده‌ی ارشد و دکتری ادبیات کودک ایران که در فاصله‌ی سال‌های 1385 تا بهمن ماه 1389 دفاع شده بودند، اختصاص یافته بود. در مراسم اختتامیه‌ی همایش که در بیستم اردیبهشت ماه 1390 برگزار شد، دو پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد و دو رساله‌ی دکتری شایسته‌ی تقدیر شناخته شدند و یک پایان‌نامه‌ی ارشد و یک رساله‌ی دکتری نیز به عنوان اثر برتر برگزیده شدند. این انتخاب از میان 19 پایان‌نامه‌ی دریافت شده صورت گرفت. (فهرست پایان‌نامه‌های دریافت شده) (آثار برگزیده