تماس با ما

مدیر مرکز: دکتر سعید حسام‏‎پور

پست الکترونیکی: shessampour@yahoo.com

تلفن: 

نشانی: شیراز، چهارراه ادبیات، دانشکده‎ی ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان و ادبیات فارسی

--------------------------------------------------------------------------------

تلفن و دورنگار مرکز: 07136139679

پست الکترونیکی:  succls@shirazu.ac.ir   

نشانی: شیراز، پردیس ارم، ساختمان جهان پارس، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز